STARÉ OLDŘŮVKY  

      

   Důl Staré Oldřůvky.

   Důl leží v údolí Budišovky v místech, kde stávala výletní restaurace. Původní německý název tohoto místa Waldfrieden lze přeložit jako Lesní zátiší. Historické údaje o počátku těžby a zpracování štípatelných břidlic na ložisku nejsou známy, přibližně ho však lze datovat do poloviny 19. století konkrétně do roku 1835, kam spadají počátky těžby břidlic v celé oblasti moravskoslezského kulmu. 

Fotografie Přibyl

   Až do konce II. světové války byl důl v držení místních německých starousedlíků. Po 2. světové válce byla s odsunem původního německého obyvatelstva  a zestátněním dolu těžba na ložisku přerušena až do počátku 70. let minulého století, kdy byla obnovena Státním statkem Budišov nad Budišovkou, později transformovaným na státní podnik Břidlicový důl Staré Oldřůvky. 

Fotografie, archiv montanya.org

   Z rubaniny, která se získávala odstřelem v tunelu, se na štípání používalo jen asi 10 - 20% břidlic, zbytek byl odpad který se zakládal v dolech a zde také zůstával. Štola je dlouhá něco přes 1 km a pracovalo v ní na 20 pracovníků. V roce 1992 byl na ložisku dokončen vyhledávací průzkum severního směrného pokračování ložiska. 

Po několika změnách majitele byla v roce 1995 společností SLATE B.D.S.O a.s. zahájena otvírka severní části ložiska. V nové části ložiska bylo těženo několik dobývek, intenzita těžby však stále klesala, až byla po roce 2003 přerušena úplně. 

Takto areál dolu vypadal dříve.Archiv

   Díky téměř kolmému uložení břidličných vrstev, které zde tvoří ideální klenbu jsou objemy komor největší v celé oblasti Nízkého Jeseníku. Břidlice je zde velmi kvalitní a byla použita i na opravu střechy Národního divadla v Praze.

  V areálu dolu Staré Oldřůvky se nachází i opuštěný povrchový stěnový lom s krátkým zahloubením pod povrch. Právě na tomto místě je nejvíce patrné kolmé uložení břidlic. V okolí lze nalézt i dvojici průzkumných štol, byť je jedna zařícená. V areálu dolu dochází k silné devastaci provozních budov. Během našeho pobytu areál navštívilo "komando" s brněnskými spz, jejichž aktivity způsobily další zařícení staveb. 

   V blízkosti dolu Staré Oldřůvky najdete i další zajímavé opuštěné lokality, kde se těžila lámaná břidlice. Halda a zabezpečený důl Woodboys na první zastávce naučné stezky a nad ním se nacházející odval s jámovým lomem "Ďáblova tlama". A pokud Vás těžba v oblasti Nízkého Jeseníku zajímá více, vstupte na tuto stránku
Provozní budova. Foto Přibyl Jímka. Foto Přibyl

 

 

©  montanya.org  2006


Pozůstatky provozních budov. Foto Přibyl

 

Pozůstatky provozních budov. Foto Přibyl

Takto areál dolu vypadal dříve.Archiv

Vodní nádrže. Foto Přibyl

Muniční sklad. Foto Přibyl

Průzkumná štola.

Práce v dole. Archiv.