LIBAVA     

Nové Těchanovice - Pollakova štola

   Lokalita Nové Těchanovice a Zálužné patřila k nejvýznačnějším v regionu. Produkce těžby dosáhla po 2.světové válce 64 tisíc m2 zužitkovaných ploten. Zdejší Pollakova štola byla na základě vytěžení ložiska v roce 1972 zrušena. V roce 1973 byla těžba přesunuta do nedalekého, nově zřízeného závodu ve Lhotce u Vítkova.

   Pollakova štola je opuštěným důlním dílem  po těžbě břidlice většinou s horizontálním průběhem. Důl leží severně od obce Nové Těchanovice a JV od obce Zálužné (okres Opava). Vstup, opatřen mříží,  o profilu 1,5 x 2 m je zčásti zazděn a do dolu vede ponechaný otvor pod stropem vstupu o velikosti 0,5 x 0,5 m. Vstup leží v prudce stoupajícím severním svahu a jeho okolí tvoří vysoký jehličnatý les  

   Letecký snímek lokalizace díla. Na snímku jsou patrné břidlicové haldy. Klikněte pro zvětšení...

   Vstupní chodba se po 100 metrech několikráte větví a chodby s kamennou základkou se střídají s prostornými komorami (o výšce až 20 metrů, šíře 25 metrů a délce až 80 metrů).

    Prostory jsou často vyplněny kamennou základkou se spoustou spár, vhodných k zimování netopýrů. Na dně chodeb se sbírá podzemní voda, která vytéká ze vstupního otvoru malou stružkou. Celková délka chodeb vytvořených ve dvou horizontech je asi 1500 metrů.
Důl byl využíván ještě k těžbě břidlice v šedesátých létech tohoto století

... Ocelová mřížovitá vrata jsou odemčena a vcházíme do štoly. Obrovská zima. Po sedmi metrech klasická zazdívka s vyraženým otvorem u stropu.  Pomalu prolézáme otvorem a čekáme za zdí na ostatní. Nutno podoktnout, že průvan v průlezu je velmi silný a při jeho zacpání tělem, se ozývá svist větru. Dobrá známka toho, že dílo je velmi dobře odvětrané. 

   Na počvě je nepatrně vody a nic nám nebrání v průniku do podzemí. Náš průvodce vyráží jako první a my chvátáme za ním. Tato první štola je klasická, ražená va skále, v tmavé břidlici. Trochu bahna a spadaných balvanů. Přicházíme do malého dómu, kde se štoly rozvětvují. Tady začíná ono klasické podzemí s úchvatným břidlicovým vyztužením. ( viz foto vpravo ). Těžba zde probíhala klasicky jako v celém regionu. Vylámaly se břidlicové bloky, tím vznikly obrovské podzemní prostory, na jejichž dně se uměle vytvořily štoly zakládkou s vyztuženým stropem mohutnými trámy. Práce horníků je úchvatná. Vystavěné stěny jsou přesně položené a tvoří naprosto geometricky přesné tvary. Některé chodby jsou opatřeny klenbou, též z kusů břidlice, až si člověk připadá jak někde v historické chodbě v podhradí. Tady začíná též poměrně složitý labyrint štol. Prolézáme štoly různých barev, o čemž se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. Občas při naší cestě narážíme na poměrně rozlehlé dómy, které však jeví známky neustálého zařicování. Ony vůbec všechny prostory v dole, které nejsou vystuženy, padají. Tam kde výdřeva již neudrží strop, taktéž. Popisovat průběh našeho mnohahodinového putování, je nemožné. Za zmínku stojí ještě náš výstup do vrchního patra. Odbočujeme z jedné ze štol do velmi rozlehlého dómu. Na jedné straně se zjevuje ze tmy šachta vedoucí kolmo vzhůru, opatřená žebříkem. Ten se zdá být zachovalý a my se opatrně pouštíme vzhůru. Po překonání asi 15 metrů se nacházíme v dalším velkém dómě na který navazují další a další. I tyto prostory jeví známky neustálého zařicování a ze stropů vypadávají mnohatunové bloky břidlice. Opatrně prolézáme prostory a vracíme se dolů. 

   Zajímá-li Vás těžba břidlic více, vstupte na tuto stránku. Na stránce naleznete přehled lokalit...

ZDROJ: Petr Bárta, Pavel Kozelský ,  http://7-01.speleo.cz/

® Speleo klub Kladno  2003

Vstup do dolu...

 


Vstupní partie štoly..