VELKÁ STŘELNÁ

Historie dobývání v lokalitě.

  V oblasti moravických břidlic, na katastrálním území Velká Střelná, se nachází největší doposud známá břidlicová lokalita ve střední Evropě. Podle předběžných průzkumů provedených v r. 1947 dosahuje mocnosti až 100 m. Těžila se z něho vysoce hodnotná břidlicová surovina na výrobu břidlicových ploten, která se jakostí a trvanlivostí  vyrovnala těm nejlepším světových břidlicím.  Břidlice se zde lámala již od 16. století, skutečná těžba je datována od r. 1832. Od roku 1889 byla zahájena také hlubinná těžba v důsledku dlouhých a tuhých zim, které omezovaly povrchové práce. Tímto způsobem dobývání se dosáhlo  na jámě č. 4 hloubky 158 m. Počátkem minulého století zde bylo zaměstnáno asi 500 dělníků.
   Od začátku 1. svět. války do roku 1932 byla těžba zastavena a to způsobilo zhoršení sociálních poměrů v obci, v tomto roce byla těžba obnovena firmou J. Řihák z Olomouce, která zde zaměstnávala až 150 pracovníků. V roce 1939 se vedení dolu ujala německá firma Heinz,Tatzel und Co. a v průběhu války zde pracovalo až 200 válečných zajatců. V roce 1945 připadly doly do národního správcovství a opět zde působil J. Řihák, po roce 1947 byla těžba zastavena v důsledku odsunu odborníků německé národnosti a z důvodu zřízení vojenského prostoru. Pokusy o obnovení těžby proběhly od r. 1992 do r. 1994, kdy musely být práce ukončeny pro střety se zájmy armády.
Provozovna Velká Střelná v popředí vyrobené velkoformátové čtvercové plotny (foto 1937)

ZDROJ : Budisov.cz

  

® Speleo klub Kladno 2003